Beslut om ny svensk spellag 13 juni 2018

Snart är det dags för regeringen att ta beslut om den nya svensk spellagen skall träda i kraft eller inte. Regeringen förväntas fatta sitt beslut den 13 juni 2018 och förhoppningen är att en ny svensk spellag träder i kraft den 1 januari 2019.

Beslut om ny svensk spellag 13 juni 2018

Så här ser den kommande perioden ut för spellicenserna i Sverige.

13 juni 2018 och andra viktiga datum

7 juni 2018
Den 7 juni 2018 är det debatt i riksdagen där man tar upp frågan om de svenska spellicenserna. Det förväntas komma fram till att man skall fatta ett beslut om att införa den föreslagna spellagen en vecka senare, den 13 juni.

13 juni 2018
Här förväntas den svenska regeringen fatta beslut om att införa den nya svenska spellagen om inte annat framkommit vid debatten den 7 juni. Eventuell mindre ändringar kan ha sammanställts under den senaste veckan för att alla parter skall vara beredda att acceptera den nya lagstiftningen.

1 augusti 2018
Om allt går som planerat är det den 1 augusti 2018 som spelbolag kan ansöka om en svensk spellicens. Detta innebär att alla som vill bedriva spelverksamhet i Sverige kan skicka sina ansökningar från och med 1 augusti.

1 januari 2019
Den första januari är den första dagen som den nya spelmarknaden skall prövas på allvar. Nu finns inte längre det något spelmonopol och utländska aktörer med licens är fria att bedriva spelverksamhet i Sverige. Samma regler gäller för Svenska Spel som även de måste ansöka om licens.

Summering av nya svenska spellagen 2019

Man kan säga att detta har varit en lång process och det är fortfarande mycket som är oklart. Om man tittar lite på andra länder som har infört spelreglering som Danmark och England så kan man konstatera att alla regler inte fanns på plats från första början. Många nya krav har tillkommit under resans gång. För alla spelare så har de blivit en klar förbättring. Innan så var det alltid spelbolagen som hade ”rätt” och kunde göra vad de ville. Nu finns det tydliga regler för vilka regler vi spelare har och var vi kan få hjälp.