Vad innebär det att Sverige inför spellicens?

Den 1 januari 2019 avvecklas det svenska spelmonopolet för att ersättas av ett licenssystem när Sverige inför spellicens. Det gamla regelverket har praktiserats sedan den nuvarande lotterilagen antogs år 1944. Syftet med den gamla lagstiftningen har varit att begränsa spelandets eventuellt negativa effekter samtidigt som allt överskott det genererat tillfallit allmännyttan. Som det är idag är det bara Svenska Spel som har spelmonopol i Sverige. Till Svenska Spel

Vad innebär det att Sverige inför spellicens?

Två faktorer har gjort det möjligt för utländska casinoaktörer att verka på den svenska spelmarknaden trots spelmonopolet. Dels Sveriges medlemskap i EU som innebär fri rörlighet för varor och tjänster inom unionens gränser och dels den tekniska utvecklingen kring speltjänster online.

Spelmonopol i teorin men inte praktiken

Konkurrens framför allt på nätet har alltså inneburit att lagstiftningen alltmer kommit att betraktas som daterad och tandlös – en av anledningarna är att lagen reglerat möjligheterna att bedriva spelverksamhet i Sverige, men inte att, så att säga, spela ”från” Sverige.

Som konsument har du rätt att spela hos bolag baserade i utlandet. Detta är bolag som inte verkar under samma etiska och ekonomiska krav som spelbolaget Svenska Spel. Att avveckla spelmonopolet kan därför i ett avseende betraktas som ett sätt att likställa villkoren för utländska och inhemska aktörer.

Det nya licensbaserade regelverket införs med en önskan om att utländska spelaktörer ska anpassa sig till de svenska reglerna. Detta skulle innebära att de kan bedriva verksamheten med samma hänsyn till konsumenterna, sunda spelarvanor och så vidare.

Vad händer nu? Det danska exemplet

Danmark genomförde för några år sedan en liknande förändring av spelmarknaden (inklusive lägre skatter på överskott). Där har det lett till att det danska statliga spelbolaget fått ett uppsving tack vare att de nu konkurrerar på samma villkor som utländska aktörer. Det gäller inte bara i strikt ekonomiska termer.

Förändringen innebär också att statliga aktörer till skillnad från tidigare numera tillåts att bedriva spelverksamhet på nätet. Det går knappast att underskatta konkurrensfördelarna som detta ger för det statliga spelbolaget. Detta har varit en bransch där kommersiella aktörer baserade i utlandet har verkat under ett regelverk som gett dem betydligt större utrymme att ligga i teknologisk framkant.

Det är förstås omöjligt att ge några exakta prognoser på hur regleringen kommer att påverka den svenska marknaden. Men det danska exemplet ger rimligtvis goda indikationer. Ytterligare erfarenheter från Danmark visar att regleringen minskat antalet oseriösa aktörer samtidigt som inkomsterna varit konstanta. Ett minskat antal aktörer tycks med andra ord inte leda till att intäkterna minskar. Utan snarare att spelare omdirigeras till seriösa spelbolag.

Avregleringen sammanfattad när Sverige inför spellicens

I och med att Sverige inför spellicens så sänks skatten på överskott genererat av spelverksamhet från 35 till 18 procent. Sänkt skatt ska därför i någon mån fungera som ett ytterligare incitament för utländska aktörer att skaffa spellicens. Spellicensen innebär i sin tur att de måste uppfylla ett antal villkor och krav som är likställda de som Svenska Spel verkar under.

Förhoppningen är att licensen ska leda till ökad trygghet för spelare, ökade spelintäkter till staten och ökade satsningar mot spelmissbruk. Utöver detta hoppas man att spelutbudet ska bli mer kvalitativt och att förändringen ska öppna upp för arbetstillfällen på den svenska spelmarknaden. Man hoppas också att Svenska Spel ska återfå initiativet på spelmarknaden då licenssystemet ger också dem möjligheten att utveckla ambitiösa lösningar för mobiltelefoner och nätet.

Till Svenska Spel