60 licensansökningar för odds och casinospel i Sverige

Lotteriinspektionen har nu fått in 60 licensansökningar för odds och casinospel i Sverige. Detta efter att det varit möjligt att ansöka om svenska spellicenser i drygt två månader. Men långt ifrån alla dessa ansökningar är kompletta och många ansökningar måste kompletteras innan det kan bli tal om att få en licens!

60 licensansökningar för odds och casinospel i Sverige

Många licensansökningar behöver kompletteras

Många kompletteringar är att vänta enligt Camilla Rosenberg som är Generaldirektör på Lotteriinspektionen. Många spelbolag kommer att behöva göra omfattande kompletteringar i sina ansökningar om de skall få en spellicens i Sverige. Samtidigt är tiden knapp om man skall hinna bevilja någon licens innan den 1 januari 2019. Det sägs att de första licenserna kommer vara klara till mitten av November och då vet vi alltså vilka de första spelbolagen är som kommer ha en spellicens.

Många frågetecken kring spelreklam

Något som många spelbolag har frågat om är hur ”måttfull marknadsföring” skall tolkas när det gäller spelreklam. Detta är något som spelbolagen inte vet men här kan inte Lotteriinspektionen ge något tydligt svar. Här hänvisar man till rättspraxis och det innebär egentligen att man väntar på att det prövas i domstol. Inte helt lätt för spelbolagen att förhålla sig till alltså. Dessutom kan man bli av med sin licens om man inte följer de nya reglerna.

Hinner alla spelbolag få licens

Den stora frågan vi ställer oss är om alla spelbolag som sökt licens hinner få det? Det är en hög belastning på Lotteriinspektionen redan nu och många spelbolag har fortfarande inte skickat in sin ansökan. Dessutom kommer som vi nämnt många spelbolag att behöva komplettera sina ansökningar.

Dock så tror vi på Spellicenssverige.se att det viktigaste är att få med så många bolag som möjligt. Det kan vara några små detaljer som vissa spelbolag inte har helt klart så kommer man troligtvis ändå att bevilja en licens.

Här kan ni läsa om alla spelbolag som sökt licens samt alla casinon som sökt licens. Här är även info om vilka datum ansökan har skickats in.